דפי מקורות ומראי מקומות

מקורות לענין קרח על פי קבלה

א. מחלוקת חסד וגבורה והכרעת התפארת ומיאון קרח בזה. סוד מחלוקת לשם שמים הוא מחלוקת החסד והגבורה שמשה שהוא שמים התפארת ממצע ביניהם, וקרח ביקש

קרא עוד »

זוהר על כללות המועדים

כללות דרושי המועדים בזוהר אע”פ שספר הזוהר נסדר על סדר התורה ולא על סדר המועדים, ישנם שלשה חטיבות רחבות בזוהר העוסקים בצורה רצופה ומסודרת בסודות

קרא עוד »

מקורות לימוד לחנוכה – קבלה

זוהר (וציונים למפרשים והשוואות) גוף הזוהר מסודר חנוכה ופורים בקומת המועדים אלה מועדי הויה – תיקוני זוהר חדש מרגליות דף צ”ג טור ג’. מתוק מדבש

קרא עוד »

מסכת מציאות האל

מקורות הלימוד השלמים בסוגיית מציאות האל לפי רשימת ספרי המחקר העיקריים של הראי”ה קוק. רס”ג האמונות והדעות מאמר א’: שכל הנמצאים מחודשים. האמונות והדעות מאמר

קרא עוד »