מסכת מציאות האל

תוכן עניינים

מקורות הלימוד השלמים בסוגיית מציאות האל

לפי רשימת ספרי המחקר העיקריים של הראי”ה קוק.

רס”ג

האמונות והדעות מאמר א’: שכל הנמצאים מחודשים.

האמונות והדעות מאמר ב’: שמחדש הדברים אחד יתברך ויתעלה

חובות הלבבות

שער היחוד פרק ד – ו: הוכחת מציאות הבורא.

שער היחוד פרק ז – ט: הוכחת אחדות הבורא וביאור האחד אמת.

שער היחוד פרק י: מידות האל ומדרגות ידיעתו.

רמב”ם

פירוש המשניות

הקדמת חלק היסוד הראשון עד היסוד החמישי: מציאות האל האחד הקדמון שאינו גוף ובלעדיות עבודתו).

משנה תורה

הלכות יסודי התורה פרק א: מציאות האל מנהיג הגלגל יחודו שאינו גוף ידיעתו ותואריו.

הלכות יסודי התורה פרק ב: ידיעת האל על ידי הטבע וידיעתו את הטבע.

מורה נבוכים

חלק א פרק א – מ”ט: אי הגשמת האל.

חלק א פרק נ – ע: ידיעת תואריו ושמותיו.

חלק א פרק ע”א – חלק ב פרק ל”א: הוכחת מציאות האל וחידוש בעולם.

הכוזרי

המאמר הראשון: מיהו אלהי ישראל

המאמר הרביעי אות א – י”ז: שמות האל.

המאמר החמישי אות ט”ו – כ”א: הוכחות והגדרת מציאות האל

ספר העיקרים

מאמר שני: בביאור העיקר הראשון שהוא מציאות השם.