יידיש

פורים: דער אנטי סיסטעם יום טוב

פורים פורים פורים לנו לא לא לאלא.. היינט איז פורים מארגען איז אויס לאלאלא ליהודים ליהודים היתה היתה אורה חייב איניש לבסומי לבסומי לבסומי באמבמאבאמבאמ

קרא עוד »

וואס איך האב צו זאגען II

האט מיר זיך ווידער פארזאמעלט פארשידענע עניינים וואס איך האב צו זאגען מקשר זיין די עולמות בין איך צוריק אין דער אשכול אראפלייגען מיין מהלך.

קרא עוד »

נאך א פשט

חז”ל זאגען כשם שאין פרצופיהם שוות כך אין דעותיהם שוות. די אנדערע צד פון דעם איז כשם שפרצופיהם דומות זו לזו כך דעותיהם דומות זו

קרא עוד »

וואס איך האב צו זאגען

געווענטליך געשעהט אזוי, איך מאך אויף קאווע שטיבל אויף מיין קאמפיאטער אדער טעלעפאון, קוק ארום אין די פארשידענע אשכולות אין די “אקטיווע אשכולות” טעב, קוק

קרא עוד »

גיבורים ביד חלשים

איבער געשרייען פון געווער באמבעס אן אויפהער, האב איך געהאלטן אין האנט, א שטיקל ניגון. געזינגען אן א מייק, ווערטער אזוי שטיל, אז די אפאטישע

קרא עוד »

בית יוסף’ס קשיא

עס איז א מנהג ביי אלע אידען צו רעדן יעדעס יאר וועגן דער באוואוסטער קשיא וואס איז באקאנט געמאכט געווארען דורך דער בית יוסף, הגם

קרא עוד »

דאס גליקליכע לעבן פון א חכם

דרייען זיך מענטשען דא אויפן וועלט, און דער קאווע שטיבל דנן איז גאנץ א גוטער אפשפיגלונג דערפון, יעדער איז פארנומען מיט זיינע פראבלעמען, נארישקייט לויפט

קרא עוד »