שיעור החדש השבוע הוקדש על ידי
ידידינו הרה"ח ר' שמואל שלעזינגער שליט"א
לרגל הולדת נכדתו למזל טוב

לעצטיגע שיעורים צו זעהן

פתיחה ללימוד הזוהר

ערב ראש השנה שנת תש"פ

א. בשנה זאת מתחילה את השנה השלישית שלומדים אנחנו שיעורים הקבועים האלה בפרשת השבוע.  ביקשנו להתחדש כפי המתאים להתחדש בכל שנה ובמיוחד בשנה השלישית.[1] ביקשתי להחליף את הסדר, אשר הייתי פותח בפרשת השבוע עצמה ולומד את המתעורר לי בה, ולקבוע את ראשית ההתעוררות בדברי ספר מסוים ההולך על סדר הפרשיות. והטעם באשר רעיונות אדם אחד מוגבלים הם תמיד לדרכי חשיבתו, הרי אחר ששנה הפרשה פעם ופעמיים נוטה הוא לחזור על עצמו ולהסתובב סביב עצמו…. [קרא עוד]