פרשת נשא

פירוש המקרא

שיעורים

120. נשא: ישא ה' פניו אליך שתוכל לראות פנים בפנים
/