אודות | About

Yitzchok Lowyשמי יצחק לאווי. נולדתי וגדלתי בעיר לייקווד, חייתי במשך תקופה ארוכה בירושלים, וכיום אני מתגורר בניו-יורק. גדלתי בבית חסידי-ישיבתי. אבי מורי הרב שלום לאווי שליט”א המכהן כיום כרב קהילת יגדיל תורה בלייקווד, למד בישיבות ליטאיות (סלבודקה, בית מדרש גבוה-לייקווד) תוך שהוא מסתופף בצל רבותיו צדיקי החסידות.

גם אני למדתי בישיבות ליטאיות (סלבודקה ועוד). מפגש הניגודים שבין זהותי החסידית והחינוך הישיבתי ליטאי מהווה עבורי עד היום קרקע פורייה לצמיחה ולמחשבה. למדתי אז לנסח לי דעה אישית שאינה כבולה למכניזם האוטומטי של החברה.

חונכתי מעולם להיות חכם הלומד מכל אדם, ולקבל את האמת ממי שאמרה. רעיון הלימוד מרב אחד בלבד או ההסתופפות בצל אדמו”ר אחד בלבד, היה זר לכל חינוכי ומאז ועד עתה נותר תמוה ולא מובן לי.

הביקוש והסקרנות הובילו אותי לשמש חכמים הרבה, ללמוד מפי מורים שונים ולרכוש תחומי דעת מגוונים. בין יתר רבותיי אציין במיוחד את ר’ מרדכי בעק בישיבתו למדתי במאנסי, ואת ר’ משה הלל הירש ואת ר’ דב לנדו מהם קניתי דעת בלומדעס ובהלכה בלומדי בישיבת סלבודקה, ואת רבי מוטל זילבר מסטוטשין, רבי יצחק משה ארלנגר ורבי יצחק מאיר מורגנשטרן מהם קניתי דעת בחסידות מחשבה וקבלה.

באמצעות האינטרנט התוודעתי לזרמים שונים של היהדות, למחקרים חשובים מעניינים ולביקורות רעיוניות וחברתיות. השתתפתי בשיח פנים-חרדי בפורומים אינטרנטיים ובקבוצות שונות ברשתות החברתיות, פגשתי דמויות מופת מהעולם החרדי-אינטלקטואלי וממגזרים נוספים ועם חלקם קשרתי קשרי חכמה וידידות איתנים.

באותם הזמנים עברתי תהפוכות לא פשוטות בחיי האישיים, ואתגרים אלו התמזגו עם תהליכי הבירורים והביקורות שעשיתי. בכל מסעותיי הרוחניים והגשמיים דבקתי בתורה שנשארה לי חיי עולם. לאורך מסעותיי, התוודעתי למורים מרשימים, הכרתי תפיסות עולם מבית ומחוץ ורכשתי ידע בתחומים פילוסופיים ומדעיים רבים

כאשר הורגלתי מנעורי לכתוב חידושי תורה, העליתי הרבה ממחשבותיי ומתובנותיי על הכתב. ככלות הכול, נשארים חידושי תורה וחכמה אלו עיקר החיים.

אתר זה מרכז בתוכו דברים שכתבתי, מחשבות שחשבתי וסוגיות שליבנתי, ובאמצעותו אני מקווה לפתוח שערים בתורה ולקדם דיונים תוססים ומלאי חיים. בעולם המגוון שבו אני מתקיים, חברים ומכרים שונים שלי מוצאים עניין בנושאים מסוימים בהם עסקתי ואילו אחרים דווקא בנושאים אחרים. אני מוצא את הפלטפורמה האינטרנטית מוצלחת במיוחד להוות בית מדרש חי ללימוד התורה.

הדברים המוצעים כאן, לא נערכו ונכתבו חתומים וגמורים. הכול הוא הצעת דברים ורעיונות אשר חלקם התלבנו בחברותא וחלקם הוצעו בפני חברים בקבוצות שונות. לרוב, הדברים כוללים את השיפורים, התוספות וההארות שהגענו אליהם יחד. לא תמיד אפשר להזכיר הדברים בשם אומרם, אם מצד מידת הצניעות ואם בשל תהליך העיכול והעיבוד של הדברים בקרבי עד שהם באים לידי ביטוי בשפתי. אני שמח לקבל כל הערה, הארה והרחבה, אם דרך מנגנון ההערות באתר ואם בדרכי תקשורת אחרות.

בעת האחרונה, זכיתי גם להשתתף בייסוד בית מדרש ממשי להרחבת ההעמקה בדברי תורה מכל צד. בחסד השם מרחב זה מאפשר חקירה והתפתחות אינטלקטואלית פנימית ורוחנית בתוך המציאות שלנו, ותפילתי לפני אדון כל שיתרחב גם הלאה. פרטים על בית מדרש זה נמצאים בלשונית בית מדרש עיון למחשבה.

Yitzchok Lowy can be reached via email at [email protected]