מקורות כלליים לארבע פרשיות

תוכן עניינים

משנה

תלמוד

פוסקים

קבלה

ארבע פרשיות בד’ אותיות השם – קדושת לוי פרשת כי תשא ד”ה או יבואר

ד’ פרשיות בסוד שקלם המירם וצרפם וחדשם – קדושת לוי פרשת שקלים.

ד’ פרשיות בסדר ההשתלשלות – אוהב ישראל לארבע פרשיות

סיכומים

הלכה

אגדה

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We accept all major credit cards

Pay with Credit Card