מועדים

304. שלייפען די שטיין פון הארץ – זוהר נצבים תשפ”ב – זוהר תשרי תשפג ו

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
304. שלייפען די שטיין פון הארץ - זוהר נצבים תשפ"ב - זוהר תשרי תשפג ו
/

השיעור הוקדש על ידי ידידי הגה”ח ר’ חיים שליט”א לחיים טובים יכתבו אלהים חיים עם כל בני ביתו

קרא עוד »

302. נאר דער וואס איז נאכנישט אויסגעפארעמט קען ווערן עפעס – זוהר כי תצא תשפב – תשרי תשפג ד

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
302. נאר דער וואס איז נאכנישט אויסגעפארעמט קען ווערן עפעס - זוהר כי תצא תשפב - תשרי תשפג ד
/
קרא עוד »

297. קומיוניקיישין סקילס פאר אבלות החורבן – זוהר איכה תשפ”ב

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
297. קומיוניקיישין סקילס פאר אבלות החורבן - זוהר איכה תשפ"ב
/

השיעור היום נתנדב על ידי ידידי הרה”ח ר’ יואל שטיינברג שליט”א לרגל הגעת בתו סימא למדרגת ג’ שהוא י”ב רוב הצלחה נחת וברכה

קרא עוד »

חג יי וחג ליי

ליל שבת פנחס תשפ”ב וידבר משה את מועדי ה’ אל בני ישראל (סו”פ אמור) ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה ה’ (סו”פ פנחס).

קרא עוד »

סוד פרה אדומה

פעמיים בשנה עוברים בני ישראל דרך שלט גדול מהבהב. על השלט חקוקים באותיות אדומות גדולות, ‘זאת חוקת התורה’. מתחתם אותיות הסבר קטנים מפרשים, ‘גזירה הוא

קרא עוד »