פרשת תולדות

שיעורים

206. די לעבעדיגקייט פון פארגעסן דאס נעכטן - זוהר פרשת תולדות סימן ב
/
148. זוהר תולדות - מי ימלל גבורות ה' - דף קלד ע"א
/