פרשת תולדות

פירוש המקרא

הגות ואגדה

פרשת תולדות תשע”ו

יותר ממה שמעניין אותנו פשט הכתובים או הבנות היסטוריים, מעניין אותנו שוב הקשר שלנו או ההתייחסות שלנו אל הסיפור. עתים נשמע החזרה אל השאלה הזאת

המשך לקרוא

פרשת תולדות תשע”ה

הנה התחילו סיפורי הדרמה. היה לנו סיפורי בריאה קדמוניים, מאבקי כוחות וקטסטרופות ראשוניות של מבול ושל הפלגה. היה לנו אברהם אבינו כהעמדת שורשי אמונה, כעמידה

המשך לקרוא

שיעורים