בית המדרש עיון למחשבה

קדושת הזמנים ב

ממשיך לתאר קושיית האחרונים על מקום השבת בזמנים שונים בכדור הארץ בשלשה אופנים, בדרך הלכתית, בדרך קבלית, ובדרך פשט מעשה בראשית. מסדר שלשה דרכי תירוצים

קרא עוד »

קדושת הזמנים א

מבוא לבית מדרשנו הצגת קושיית האחרונים על השבת במקומות שונים בכדור הארץ בשלשה דרכים, ושלשה תירוצים.

קרא עוד »
×

Membership Level change

You have selected the following level:

Hamasikim Yazhiri
Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card