בית המדרש עיון למחשבה

זוהר לראש השנה – ופירושי רמ"ק

כללות דרושי המועדים בזוהר ישנם שלשה חטיבות רחבות בזוהר העוסקים בסודות החגים, ויש ללמדם כאחד שכן החגים אינם נפרדים בהם זה מזה והדרושים על כלל

קרא עוד »

מקורות לימוד לראש השנה

מאת ידידי הרה"ג ר' צבי שליט"א עם הדגשות והדרכות שלו. הוספות ועריכות שלי יבואו בהמשך מקרא ויקרא פרק כג, כג-כה; פרשת המועדות במדבר פרק כט,

קרא עוד »

רמב"ן

ויקיפדיה – רמב"ן אנציקלופדיה דעת – רמב"ן תולדותיו והנוגע לשיטתו רבינו משה בן נחמן – תולדות חייו זמנו וחיבוריו בעיקר פרק יד ופרק טז מקורות

קרא עוד »