פרשת משפטים

שיעורי 5 דקות לפרק

שיעורים בפרשת השבוע וספר הזוהר

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
270. טאנצן זעכציג טעג פאר א פערטל סעקונדע שם הויה - זוהר משפטים תשפ"ב אמור מועדים שיעור יב
/