פרשת בחקותי

פירוש המקרא

אחת ושבע

חושבים שבחקותי יש לו תנאי כפול אחד, אם בחקותי תלכו, ואם בחקותי תמאסו. אבל כאשר לומדים רואים שיש צד אם אחד בצד הטוב, ושבעה צדדי

המשך לקרוא

הגות ואגדה

שיעורים