פרשת בחקותי

שיעורים

118. בחקותי: עליונים ששו ותחתונים עלזו בתוכחה
/