פרשת תרומה

שיעורים

161. זוהר תרומה - בחירת ה' בנו או בחירתנו בו -
/