פרשת תרומה

פירוש המקרא

פרשת תרומה

פרשת תרומה אם עוקבים אחרי סדר הפרשיות ומדלגים על סיפור העגל שקטע את הענין באמצע (עד שיש מבקרים שטוענים שבגירסא של p בכלל אין את

המשך לקרוא

הגות ואגדה

פרשת תרומה תשע”ב

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. להבין בעבודה הפנימית משמעות שני הדברים שיש כאן שני שלבים , תחילה לבנות מקדש ואח”כ ושכנתי בתוכם. שלכאו’ בעבודה אינו

המשך לקרוא

שיעורים