פרשת בשלח

פירוש המקרא

ויהי בשלח פרעה

ויהי בשלח פרעה את העם. עלינו לשים לב למהלך סיפור היציאה ממצרים כפי שהוא מסופר במקרא. כי הפסוקים מאריכים מאד בכל סיפור שליחות משה, ובכל

המשך לקרוא

הגות ואגדה

שפחה על הים

“ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” אני שפחת מרתי, עוזרת לאדונתי, בפעוטות ילדיה טרחתי, בענן חושך עזבתי, לבדי בפחדי והרהורי, בין

המשך לקרוא

שיעורים