פרשת בשלח

שיעורים

158. זוהר בשלח: חבקוק, נבואה, שירה - דף מ"ד ע"א- מה ע"א
/