פרשת בשלח

שיעורי 5 דקות לפרק

שיעורים בפרשת השבוע וספר הזוהר

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
158. זוהר בשלח: חבקוק, נבואה, שירה - דף מ"ד ע"א- מה ע"א
/