פשט ומחקר

זוהר לחנוכה

תוכן עניינים פתח דבר ידועים דברי בני יששכר[1] שאור מצות נר חנוכה הוא מבחינת אור הגנוז ולכן לא נזכר בתורה אלא בדרך גניזה, ואף בספר

המשך לקרוא

דרוש ואגדה

שמונה נרות

זאת חנוכה תשעט

וכמה חנוכות הם, שבע חנוכות הם ואילו הן: א] חנוכת שמים וארץ שנאמר ויכולו השמים והארץ (בראשית ב' א') ומה חנוכה היה שם ויתן אותם

המשך לקרוא

נר שישי שבת חנוכה

ואל שדי יתן לכם רחמים. אמר יעקב מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותי די. (וראו מי השילוח, ואסביר בעקבות דבריו). אמר הרבי ר' בונם. הקב"ה

המשך לקרוא

זאת חנוכה תשע"ח

זאת חנוכת המזבח ביום המשח אותו. זאת חנוכת המזבח אחרי המשח אותו. אותו חנוכה. כל התחלה מגיעה אל סיומו. או לפחות אל סיומו של ההתחלה.

המשך לקרוא

נר שני דחנוכה תשע"ח

אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר חנוכה. לכל הדברים יש שורשים רבים, וככל שמתקרבים להבין שורשם כך יודעים אותם יותר. ויש רבדים רבדים של שורש

המשך לקרוא

נר ראשון דחנוכה תשע"ח

בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים כן תחננו ותלמדנו. עבור ביטחונם השיגו את התורה וכן תחננו ותלמדנו. ומה ענין בטחון אצל תורה, אלא שיש

המשך לקרוא

נר ד דחנוכה תשעו

מצוות חנוכה נר איש וביתו והמהדרין נר לכל אחד והמהדרין מן המהדרין בה"ר מוסיף והולך ובש"א פוחת והולך. כשמגיע יום השני, השלישי, הרביעי, כבר פחתה לה

המשך לקרוא

נר ג דחנוכה תשעו

שעשה נסים לאבותינו. שעש"ה פירש האריז"ל שע – שה. שבזה ממשיכים ש"ע נהורין מאריך אנפין לשכינה הרמוזה בש"ה. כתיב לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי.

המשך לקרוא

נר ב דחנוכה תשע"ו

הנרות הללו קודש ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. יש כאן היפוך של המטרה הרגילה של הדלקת נרות, מתועלתניות שבה להאיר בבית, אל

המשך לקרוא

נר א דחנוכה תשע"ו

להבין שיטת בית שמאי (על דרך ששמעתי ממו"ר Amichai Lau-Lavie) כמו שאמר הר"ר מנדלי מוויטבסק: כשהייתי בחו"ל הייתי משתוקק להתפלל תפלה אחת בשלימות ,משעליתי לארץ

המשך לקרוא