פרשת יתרו

פירוש המקרא

הגות ואגדה

דבר קטן ודבר גדול

וְהָיָה כָּל-הַדָּבָר הַגָּדֹל יָבִיאוּ אֵלֶיךָ, וְכָל-הַדָּבָר הַקָּטֹן יִשְׁפְּטוּ הֵם. דבר קטן הויות דאביי ורבא, דבר גדול מעשה מרכבה. (סוכה כח, א) הענין מבואר במכתבי בעל

המשך לקרוא

פרשת יתרו תשע”ו

כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. ואמרו חז”ל חמשה דברות ראשונות אמרו לכבוד עצמו הוא דורש משאמר כבד את אביך חזרו והודו על

המשך לקרוא

פרשת יתרו תשע”ה

כינו את החכמים רופאי הנפשות. הדימוי הזה חשוב מאד ברבדים שונים. אפילו כאשר פונים לחכמים בענין של ממון, הוא נדמה אל ההולך לרופא לרפא חסרון

המשך לקרוא

פרשת יתרו תשע”ד

הדגל מחנה אפרים אומר (בשם הזוהר) כי במעמד הר סיני העם, רובם, הסתכלו על הקולות ועל הלפידים, הם התרשמו מהדרמה. ככתוב וירא העם וגו’- ועדיין

המשך לקרוא

שיעורים