פרשת יתרו

שיעורי 5 דקות לפרק

שיעורים בפרשת השבוע וספר הזוהר

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
269. זיך באקענען און פרייען מיט דער יוד קא ואו קא - זוהר ערב שבת יתרו תשפב אמור מועדים שיעור יא
/
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
159. זוהר יתרו - כהן ומלך בקדושה ובסטרא אחרא - סז, ב - סח,א
/

מאמרי הגות ואגדה