פרשת בראשית

שיעורים

143. זוהר בראשית דף טו בריש הורמנותא דמלכא
/