929 תנ"ך

יתרו כהן מדין

קישורים קישורים שהצטרפו לי בעקבות הזוהר, אך צריך לצרפם יותר טוב. הברכה, הוא משהו שמור בעיקרו לכהן. לא כל אחד יכול לברך. במיוחד יודעים אנחנו

קרא עוד »

ויגש אליו יהודה

הטקטיקה הזו של יהודה כולנו נהיה עבדים זה בערך הטקטיקה של הילד שלי כל פעם שאני אומר אתה לא יכול לצאת מהבית עכשיו לאיזה עשרים

קרא עוד »

והם לא הכירוהו

רשי אומר שאחי יוסף לא הכירו אותו כי יצא ללא חתימת זקן. לכאורה הפשט זה להיפך. יוסף התלבש כמו מצרים ולא היה לו זקן, מקרא

קרא עוד »

לא איש דברים אנכי

לא איש דברים אנכי. אני לא איש של דברים. אני לא יודע להציל את נפשי בדיפלומטיה. אני איש של מעשים ישירים ראיתי איש מצרי מכה

קרא עוד »

אהיה אשר אהיה

לפי פשוטו רחוק לי להאמין ש'אהיה אשר אהיה' הוא שם ה'. בכלל הייתי אומר שהוא חול. לשאלה מה שמו מה אומר אליהם עונה ה' בפירוש

קרא עוד »

שלח נא ביד תשלח

אנחנו לא מבינים מה משה מסרב לשליחות אבל זה כי לא שמנו לב איזה דבר מחודש ה' מבקש מאיתו. דבר שלא שערו אבותינו. ה' הבטיח

קרא עוד »

ברכת יעקב וצוואת יוסף

יעקב מדבר על אחרית הימים, דהיינו הימים שישבו ישראל בארצם. הדבר הכי מעניין בברכותיו שהוא מדלג על גלות מצרים בכלל. הרי הוא בפירוש מדבר מה

קרא עוד »

מנשה ואפרים

בפשטות ככה. יוסף ירד לארץ מצרים והתערב שם, עד כדי שהתחתן עם הבת של כהן און והיא ילדה לו שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב,

קרא עוד »

תולדות עשו

עיינתי בשבת כמה שעות בפרשיות סוף וישלח וזה רק נהיה לי יותר מוקשה אז אציין מעט. קודם כל הזוהר ביאר פרשה אחת אבל יש שם

קרא עוד »