929 תנ”ך

נגע צרעת – פשוט וברור

ראו גם מה שנתבאר בשיעור זוהר תזריע מצורע אכתוב מה שנראה האמת וצ”ע שכל המפרשים שראיתי ראשונים וחכמי זמננו הסתבכו בפירושים תמוהים. ואסדר את היסודות

קרא עוד »

יחזקאל פרק ה

יחזקאל ה, א – ד גילוח יחזקאל במורה נבוכים ב, מו שככל זה בנבואה כי לא נראה לו שהשם יעשה את נביאו למגוחך ככה. ואני

קרא עוד »

יחזקאל פרק ד

יחזקאל ד, א – ג ירושלים הקטנה בבית יחזקאל כשם שהחוש הויזואלי בנבואת יחזקאל הכי מפותח ביחס לשאר הנביאים, כך גם ה’פועל דמיוני’ שלו הכי

קרא עוד »

יחזקאל פרק ג

יחזקאל ג, א – ג אכילת המגילה (מי שחילק את הפרקים טעה כאן והיה לו לחבר פסוקים אלה עם ח-י שלמעלה) פסוק א כבר אמר

קרא עוד »

יחזקאל פרק ב

יחזקאל ב, א – ב פסוק א פרק הקודם הסתיים ואשמע קול מדבר. וכאן הוא משמיע מה הקול אומר, בן אדם וגו’. הקול שהוא שומע

קרא עוד »

יחזקאל פרק א

ישעיה ירמיה ויחזקאל יש לדבר הרבה אודות האופי של נבואת יחזקאל, ואפשר להתחיל אותו עם זה שעיקר מעשה מרכבה מיוחסת לו, אע”פ שכדברי אפרים כבר

קרא עוד »

ירמיהו פרק מט

נביא לגוים ירמיהו כמו ישעיה יש לו קבוצה של נבואות על הגוים. כמו שכתוב בתחילת הספר נביא לגוים נתתיך. בכלל להיות נביא משמעותו שאכפת לך

קרא עוד »

על תיאורי הקרבנות

עוד יש להקשיב אל הפואטיקה העדינה שבפסוקי הקרבנות. והרגיל במדרשי רז”ל בהלכה ובאגדה כבר ידע את רוב לחישותיהם אבל יש לדעת להחזיר את ההקשבה הזו

קרא עוד »