929 תנ"ך

בענין גניבת הברכות

הענין עם גניבת הברכות מן המבט שלי פחות בא לתאר מאבק ויותר בא לתאר שיש באמת כאן שיקולים לצדו של כל אחד. אם מסתכלים על

קרא עוד »

תרח אבינו

העתקה מדיונים ועוד יש לעיין בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר וגו'. אבותיכם פה

קרא עוד »

נח זה ינחמנו

פרשת נח היתה ראויה להתחיל מלידת נח או לפחות מפרשת ויהי כי החל האדם לרוב כדעת מחלק הפרקים. והחלטת מסדר הפרשיות להתחיל אלה תולדות נח

קרא עוד »

ימי בראשית

בתחילה היה הכל עב כמו בוץ סמיך, הארץ שעוד לא הובחנה מהשמים היתה תהו ובהו וחשך ומים, בתוך גוש הבוץ הגדול נישבה איזה אוויר, רוח

קרא עוד »

תהלים פרק ג

תהלים פרק ג רציתי לפרש פרק ג משהו. זה מזמור תהלים פרדיגמטי. אין חידושים להגיד רק לספר את הסיפור שלו. פסוק א הכותרת שלו. מציין

קרא עוד »