חמשה עשר בשבט

דפי מקורות ומראי מקומות
Yitzchok Lowy

מקורות לימוד לחמשה עשר בשבט

מקרא חודש שבט במקרא בעשתי עשר חדש באחד לחדש: דברים א, ג נבואה שנאמרה בכ"ד שבט: זכריה א, ז שבט משרתי המלך בחדש הי"א: דברי

קרא עוד »

ראש השנה לאילן ואור המשנה

צריך לעמוד על האור של המשנה הגנוז בסדר הפיוטי שלה. המשנה הוא ספר ההלכה היהודי הראשון בעולם, אבל הוא נכתב יותר כמו שיר מאשר כמו

קרא עוד »

ראש השנה לאילן

ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן. כל הדברים תלויים במעשה בראשית

קרא עוד »