חמשה עשר בשבט

דפי מקורות ומראי מקומות
Yitzchok Lowy

מקורות לימוד לחמשה עשר בשבט

מקרא חודש שבט במקרא בעשתי עשר חדש באחד לחדש: דברים א, ג נבואה שנאמרה בכ”ד שבט: זכריה א, ז שבט משרתי המלך בחדש הי”א: דברי

קרא עוד »

ראש השנה לאילן

ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן. כל הדברים תלויים במעשה בראשית

קרא עוד »