חמשה עשר בשבט

דפי מקורות ומראי מקומות
Yitzchok Lowy

מקורות לימוד לחמשה עשר בשבט

מקרא חודש שבט במקרא בעשתי עשר חדש באחד לחדש: דברים א, ג נבואה שנאמרה בכ”ד שבט: זכריה א, ז שבט משרתי המלך בחדש הי”א: דברי

קרא עוד »

ראש השנה לאילן

ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן. כל הדברים תלויים במעשה בראשית

קרא עוד »
×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card