שבת פרה

שיעורים

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
278. לערנען פון ר' חיים קנייבסקי פשוט צו לערנען און זיין גוט - זוהר פרה תשפ"ב
/