ארבע פרשיות

סוד פרה אדומה

פעמיים בשנה עוברים בני ישראל דרך שלט גדול מהבהב. על השלט חקוקים באותיות אדומות גדולות, ‘זאת חוקת התורה’. מתחתם אותיות הסבר קטנים מפרשים, ‘גזירה הוא

קרא עוד »

279. נאכן ארבעטן ניין חודשים שטילערהייט קען מען שוין זעהן די בעיבי’ס קאפ – זוהר החודש תשפב

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
279. נאכן ארבעטן ניין חודשים שטילערהייט קען מען שוין זעהן די בעיבי'ס קאפ - זוהר החודש תשפב
/

עדיין אפשר להקדיש שיעור זה

קרא עוד »

278. לערנען פון ר’ חיים קנייבסקי פשוט צו לערנען און זיין גוט – זוהר פרה תשפ”ב

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
278. לערנען פון ר' חיים קנייבסקי פשוט צו לערנען און זיין גוט - זוהר פרה תשפ"ב
/

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרב הטמיר ונעלם נחבא אל הכלים שליט”א שיזכה ללכת בדרכי החיים.   מאמר לדרכו של ר’ חיים קנייבסקי    

קרא עוד »

276. שמחת פורים יום שימת אהבה ורעות – זוהר ערב שבת זכור תשפב

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
276. שמחת פורים יום שימת אהבה ורעות - זוהר ערב שבת זכור תשפב
/

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרה”ח ר’ יוסף דוד אלבוים שליט”א שיזכה לשמחת פורים אמיתית

קרא עוד »

237. טהרה הייסט לויטער געלעבט און נישט האלב געשטארבן – זוהר חקת תשפא

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
237. טהרה הייסט לויטער געלעבט און נישט האלב געשטארבן - זוהר חקת תשפא
/

הוקדש על ידי אבי מורי שליט”א לרגל השמחה בנישואי אחי החשוב דוד שליט”א שיזכו לשמחה של מצוה כל הימים.

קרא עוד »

223. די סעזאנען געבן מענטש די וועלט – זוהר לשבת החודש

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
223. די סעזאנען געבן מענטש די וועלט - זוהר לשבת החודש
/

השיעור הוקדש על ידי דידי הרה”ג ר’ מנחם מאניס גרין שליט”א תהא משכורתו שלימה ועל ידי הרה”ג הרוצה בעילום שמו שליט”א 00:00 סיום ד פרשיות

קרא עוד »

חירות סדרי זמנים עצמאיים

החודש הזה לכם ראש חדשים. כאשר היו בני ישראל בלועים בתוך מצרים, היה תחילת דיבור יציאתם אל החירות שיפסיקו לחשב את ימיהם לפי ימי פרעה

קרא עוד »