פרשת ויקהל

פירוש המקרא

הגות ואגדה

פרשת ויקהל

ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם – אותה המלאכה – קדש. כי מלאכת האדם נותנת לאדם קיום במקום שחוצה לו, ( בשר ודם

המשך לקרוא

שיעורים