פרשת חיי שרה

שיעורים

205. ווען מענדיגט מיט אלעס קען מען שוין זיין גוט - זוהר חיי שרה
/
147. זוהר חיי שרה - ויהיו חיי שרה - דף קכ"א ע"א - קכ"ד ע"ב
/