פרשת חיי שרה

פירוש המקרא

הגות ואגדה

פרשת חיי שרה

קיצר הקב”ה ה’ שנים משנותיו של אברהם שלא יראה את עשיו בן בנו יוצא לתרבות רעה (רש”י בראשית כד, ל). צערו של מי שזרעו יוצא

המשך לקרוא

שיעורים