שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

שיעור אויף דער סדר פון ספעציעלע סוגיות, יעדער תקופה נעמט מען דורך א נושא גרונטליך.

פרשת וישלח

מקרא מסודר, שיעורים קצרים, שיעורים ארוכים, חידושים והגות, וזוהר