פרשת בהר

פירוש המקרא

הגות ואגדה

פרשת בהר

ושבתה הארץ שבת לה’. שש שנים תזרע שדך וגו’. וספרת לך שבע שבתות שנים וגו’. מצורות הכתיבה החביבה על המקרא, הוא ספירת הזמן, ואחריה קביעת

המשך לקרוא

שיעורים