פרשת לך לך

שיעורים

145. זוהר לך לך - שמעו אלי אבירי לב - דף עו ע"ב - עז ע"ב
/