פרשת מטות

שיעורים

127. מטות מסעי: לא יחל דברו וגלות השכינה
/