פרשת שמיני

פירוש המקרא

שיעורים

169. ויהי ביום השמיני - דעת דגדלות אחר הקיצוניות - ספירת העומר ומגיפה
/