פרשת בהעלותך

פירוש המקרא

הגות ואגדה

שיעורים

121. בהעלותך: ויהי כן. איז ר' יואלי ראטה גערעכט?
/