שיעורים בשער הכוונות ראש השנה – עברית

2. כוונות ראש השנה א: תשרי מעשי האדם ניסן מעשי ה'
/
8. ימינו תחבקני - מערב יום הכיפורים ועד הושענה רבה
/