פרשת תזריע

הגות ואגדה

שיעורים

170. זוהר תזריע מצורע - התרחקות מכוחות הרע הוא אהבה וחכמה
/