ספר שמות

פירוש המקרא

הגות ואגדה

שיעורים

215. זיין א פיינשמעקער אויף די קאלירען פון גאט - זוהר וארא תשפא
/
164. זוהר כי תשא - האמת בתוך העבודה זרה תכון לעד
/
163. ולא יהיה בהם נגף - וויאזוי ניצל ווערן פון די קורונע מגפה
/
162. זוהר תצוה - ואתה תצוה - וקבלת התורה מאהבה
/
161. זוהר תרומה - בחירת ה' בנו או בחירתנו בו -
/
160. זוהר משפטים - סדורא דגלגולא - דף צ"ד
/