פורים

דפי מקורות ומראי מקומות

שיעורים

פורים ירושלים – בעברית

108. צו: פורים דמוקפים
/

הפתרון לנסיון האינטרנט

49. פורים תשע"ח - וכלים מכלים שונים
/

בסוד אסתר ברוח הקודש נאמרה

48. פורים תשע"ח בו ביום
/

לחברי  קבוצת נחפשה ונחקורה

47. שיחת הכנה לפורים - בעברית
/

שיעורים בשער הכוונות English

 

 

Kavanos Purim Shiur #1 - The Entire Torah was given in all languages. [English]
/

מאמרי עד דלא ידע

#עד_דלא_ידע

הרבי מליובאוויטש: צריך לרצות להגיע עד דלא ידע. מי שאינו רוצה לא יעזור לו גם חבית שלימה של יין.

#עדדלאידע

יש אומרים: הגיע אדם למקום חדש ואינו יודע למה יברך ברכה ויברר ניצוצות.
האמת: גם אם לא יברך שום ברכה ולא יעשה שום מצוה יברר ניצוצות.

 

ר' יצחק משה חוזר תדיר בשם ר' אברהם המלאך: עצת זרש הוא יעשו עץ גבוה חמישים אמה. יגידו שהצדיק גבוה מדי ואי אפשר להשיג אותו.

#עדדלאידע

כולם רוצים לדעת אבל אף אחד לא רוצה לשלם את המחיר. ואלה שמשלמים את המחיר לפעמים לא יודעים שזה יודעים.

#עדדלאידע

אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד. כל הפורים משחק וצריכים לשחק גם החלק הזה.
אבל ראשי תיבות א'כול ב'שמחה ל'חמך.