שיעורי עיון למחשבה: יציאת מצרים יסוד התורה (אידיש - תש"פ)

שיטת בעל התניא במעלת אשר הוצאתיך ומעלת אשר בראתיך על פי מאמר ד"ה ששת ימים תאכלו מצות בסידור עם דא"ח וביאוריו. וביאור מקורות בעל התניא בדברי הכוזרי והרמב"ן והרמב"ם

שיעורים בשער הכוונות - עברית (תשע"ט)

שיעורי הכנה לפסח (אידיש - תשע"ח)

שיעורים כלליים

מאמרים

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We accept all major credit cards

Pay with Credit Card