שיעורי עיון למחשבה: המהות התאלוגית של יציאת מצרים (אידיש - תשפ"ב)

שיעורי עיון למחשבה: יציאת מצרים יסוד התורה (אידיש - תש"פ)

שיטת בעל התניא במעלת אשר הוצאתיך ומעלת אשר בראתיך על פי מאמר ד"ה ששת ימים תאכלו מצות בסידור עם דא"ח וביאוריו. וביאור מקורות בעל התניא בדברי הכוזרי והרמב"ן והרמב"ם

שיעורים בשער הכוונות - עברית (תשע"ט)

שיעורי הכנה לפסח (אידיש - תשע"ח)

שיעורים כלליים

מאמרים