פסח

ויהי ביום השמיני

ויהי ביום השמיני. מתו נדב ואביהו. הואר לי כי פגם נדב ואביהו שחשבו להשוות עצרת של פסח שהוא שביעי לעצרת של סוכות שהוא השמיני וכבר

קרא עוד »

חומרא דפסח וחומרא דוירוס

שאלה רבים שואלים מה טעם ההקפדה יתירה עד כדי מה שנראה מוגזם בענייני השמירה מן המגיפה. ויש בשאלה זו טעם כשהיא נשאלת על דרך הבן

קרא עוד »