פרשת במדבר

שיעורי 5 דקות לפרק

שיעורים בפרשת השבוע וספר הזוהר

שיעור זוהר פרשת במדבר: האדם הראשון הכולל מעלה ומטה
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
174. זוהר במדבר - צלם אלהים חיילין דאורייתא וחיילין דמשכנא
/