פרשת במדבר

פירוש המקרא

שיעורים

שיעור זוהר פרשת במדבר: האדם הראשון הכולל מעלה ומטה
174. זוהר במדבר - צלם אלהים חיילין דאורייתא וחיילין דמשכנא
/