Tag: תשובה

301. אז מען האט איין גאט מאכן די עבירות אויך סענס – זוהר שופטים תשפ”ב – תשרי תשפ”ג ג

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
301. אז מען האט איין גאט מאכן די עבירות אויך סענס - זוהר שופטים תשפ"ב - תשרי תשפ"ג ג
/

השיעור הזה הוקדש על ידי ידידי הרה”ג ר’ מיכאל אוהר שליט”א לרגל שמחת נישואי בנו החתן חיים שיחי’ יראה זרע יאריך ימים וחפץ ה’ בידו

קרא עוד »

176. חטאת האדם – אשרי אדם – ואין ברוחו רמיה

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
176. חטאת האדם - אשרי אדם - ואין ברוחו רמיה
/

דף מקורות לזוהר א) איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל בהויה ואשמה הנפש ההיא. [פסוק זה הוא פתיחת הזוהר, אע”פ שבדפוסים

קרא עוד »

131. ראה: בלי גבול בגבול

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
131. ראה: בלי גבול בגבול
/

ענין הלומד לשמה שהוא הלומד בצורה רלבנטית שממילא כל מקום שלומד בו רלבנטי לאותו סוגיה שלו. ועוד שהוא דבוק בצורה סגורה באותו נושא הנוגע לו

קרא עוד »

130. עקב: גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
130. עקב: גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך
/

דרשת משה בפרשת עקב מול דרשתו בפרשת דברים – פרשת דברים מצדיקה ומחזקת את המעבר מדור המדבר לדור באי הארץ. פרשת עקב מייסרת את יושבי

קרא עוד »

77. נצבים תשע”ח

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
77. נצבים תשע"ח
/

תשובה כמצוה, הבטחה, וגאולה

קרא עוד »

75. כי תצא תשע”ח

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
75. כי תצא תשע"ח
/

אמונת התשובה

קרא עוד »

כל הראוי לבילה

הכלל הוא ‘כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו. וכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו’. או במילים אחרות, אם אתה יכול, אתה לא צריך.

קרא עוד »

22. כי תצא תשע”ז

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
22. כי תצא תשע"ז
/

שלא כסדר

קרא עוד »

אלול: הארה

הפשט בעיני (אבל אל תאמינו לי, לי יש אותו הפשט על כל דבר) בסיפור הזה, שאחד הטכסיסים הרוחניים החשובים ביותר הוא הקדשת משך זמן לפעילות

קרא עוד »