חמשה חומשי תורה

סדרי התגלות

ההתגלות הולכות ונעשות יותר מסועפות ופחות פשוטות. עם אדם קין ונח יי פשוט מדבר. לאברהם וליצחק הוא כבר 'נראה'. ליעקב כבר הראה סולם שלם עם

קרא עוד »

בארות האבות

כל האבות ישבו בבאר, ישבו בבאר שבע ובאר לחי ראי, וחפרו בארות, ומצאו זיווגם על הבאר. ויוסף הושלך בבור על ידי אחיו ועל ידי פרעה.

קרא עוד »