חמשה חומשי תורה

סוד המפקד

סוד המפקד הוא שאחרי שאדם עושה עבודה נעלמת חייב הוא להחזיר את זה לדמותו ולומר עשיתי דבר כזה ולזכרו. ובדבר זה שורה המוות לפיכך צריכים

קרא עוד »

נגע צרעת – פשוט וברור

ראו גם מה שנתבאר בשיעור זוהר תזריע מצורע אכתוב מה שנראה האמת וצ”ע שכל המפרשים שראיתי ראשונים וחכמי זמננו הסתבכו בפירושים תמוהים. ואסדר את היסודות

קרא עוד »

ויהי ביום השמיני

ויהי ביום השמיני. מתו נדב ואביהו. הואר לי כי פגם נדב ואביהו שחשבו להשוות עצרת של פסח שהוא שביעי לעצרת של סוכות שהוא השמיני וכבר

קרא עוד »