חמשה חומשי תורה

320. פרייליך זיין כפשוטו איז די השראת השכינה – זוהר ויחי תשפ”ג

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
320. פרייליך זיין כפשוטו איז די השראת השכינה - זוהר ויחי תשפ"ג
/

להקדשת שיעור – https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=SMGXBETTK3Z94   ***   00:00  השקה עם התורה והדורות 07:16  כוונת דף היומי הוא אהבת ישראל 10:37  מדבר עם החברותא והפרשה אשר

קרא עוד »

317. קודם זיין א גוטער גוי – זוהר וישב תשפ”ג

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
317. קודם זיין א גוטער גוי - זוהר וישב תשפ"ג
/

להקדשת שיעור – https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=SMGXBETTK3Z94     **   להתחברות לתמיכה תמידית ושותפות בבית המדרש –   Membership Levels       Subscribe for Weekly Emails

קרא עוד »