Day: September 1, 2017

כל הראוי לבילה

הכלל הוא ‘כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו. וכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו’. או במילים אחרות, אם אתה יכול, אתה לא צריך.

קרא עוד »

על צנזורה ועל הבאר

דיברו על הצנזורה בכתבי אחד המשיגים. ונזכרתי במשל של החפץ חיים. איך איש אחד היה לו לבית של מים, ולא הספיק לו. פתח ברז נוסף

קרא עוד »

22. כי תצא תשע”ז

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
22. כי תצא תשע"ז
/

שלא כסדר

קרא עוד »