140. זוהר על האושפיזין – פרשת אמור דף קב ע"ב עד קד ע"א

לימוד הזוהר לדעת הדברים בשורשם ולא כעמי הארצים

  • המתנות בזכות משה אהרן ומרים כלומר יש להם עבודה פנימית שעל ידי זה שורה
  • חזרת כל שלשת המתנות בזכות משה שהוא הדעת הפנימית לתפארת הכולל חסד אהרן וגבורה מרים
  • מי שיש לו דעת יכול להחזיר כל מיני בחינות על ידי התורה הכוללת הכל
  • ענין החסד דאזיל עם כולהו יומין שאהבה אינה מתגשמת לרע כמו היראה
  • סיום הענין שהופסק בהקלטה: ולכן על ידי העבודה של אהבה כאברהם ואהרן שורים ענני הכבוד, וזה שמסיים הזוהר שצריך לתת חלק לעניים שזהו חלק השכינה בראש ומי שאינו נותן חלק זה וודאי לא שורים עליו ענני הכבוד.

אנא תמכו בהמשכת השיעורים

https://cash.app/$yitzchoklowy

http://paypal.me/iyunlemachshava

140. זוהר על האושפיזין – פרשת אמור דף קב ע"ב עד קד ע"א
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 38:30
 
1X
 

139. זוהר האזינו – דף רפו ע"א עד דף רפז ע"ב

  • קריאת מיתת משה בטעמים של פרשת אני ישנה וליבי ער.. קול דודי דופק.. פתחתי אני לדודי.. ודודי חמק עבר.. ביקשתוהו ולא מצאתיהו..
  • ולא קם נביא בישראל כמשה בניגון ביקשתוהו ולא מצאתיהו
  • אדרא זוטא של רשב"י כמו שירת האזינו
  • לדבר בשפת התורה – ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו
  • שירת האזינו מפרשת את הסוד בשפה גלויה שאין לטעות בו

 

אנא תמכו בהמשכת השיעורים

https://cash.app/$yitzchoklowy

paypal.me/iyunlemachshava

139. זוהר האזינו – דף רפו ע"א עד דף רפז ע"ב
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 31:27
 
1X
 

8. ימינו תחבקני – מערב יום הכיפורים ועד הושענה רבה

שמחת סיום עבודת עשרת ימי תשובה

שמחת היצירה עצמה אחר שתיקנו הגבורות

אורות מקיפים ואורות פנימיים

ארבעה בחינות החסד: פנימי ומקיף דאימא ופנימי ומקיף דז"א

התחלת החסדים מלמטה למעלה

8. ימינו תחבקני – מערב יום הכיפורים ועד הושענה רבה
Kavannot Moadim

 
 
00:00 / 47:59
 
1X
 

7. סוד עשרת ימי תשובה

בשער הכוונות לראש השנה דרוש ג

כוונת הנסירה הנמשכת בכל עשרת ימי תשובה

היות עשרה ימים אלה המשך אחד

סוד עשרה ספירות שלימים

ארבע חלוקות של התכללות הספירות: בכתר וחכמה, בבינה ודעת, בחג"ת נה"י, והוצאת יסוד ומלכות חדשים מהוד

סוד ערב יום הכיפורים

7. סוד עשרת ימי תשובה
Kavannot Moadim

 
 
00:00 / 52:12
 
1X