120. נשא: ישא ה' פניו אליך שתוכל לראות פנים בפנים

התורה ניתנה באש מפי הגבורה שהוא לא יראני אדם וחי

הרחמים הוא שידבר השם את האדם וחי.

120. נשא: ישא ה' פניו אליך שתוכל לראות פנים בפנים
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 30:48
 
1X
 

119. שבועות: קציר לעובדים תורה לחכמים

פרשת במדבר: רשימת הקרדיטים של התורה, לשמוח גם בקרדיט של חבריך.
חג השבועות: בעינן לכם אפילו לתלמידי חכמים, שאין עבודתם בקציר אלא בתורה.
סוד מתן תורה: להרגיש שהחכמה נתונה לך מן השמים.

119. שבועות: קציר לעובדים תורה לחכמים
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 33:35
 
1X
 

118. בחקותי: עליונים ששו ותחתונים עלזו בתוכחה

עצמות הפסוק הקודמת לפרד"ס.
בחקותי הוא חידוש נפרד, ואין שכר ועונש פשט של כל התורה.
'אם' של בחקותי הוא תנאי בתורה עצמה איזה חלק ממנה יתקיים, לפי מעשי בני אדם, וזהו הברית.
עליונים ששו ותחתונים עלזו בהיגלות הסימטריה והייחוד שווה בשווה בין תחתונים ועליונים.
לימוד התורה באופן שמגלה את זה הוא ביטול מ"ט קללות בעמל התורה והקשבה למדרש חכמים.
מ"ט קללות הם ספירת עמ"ר בגימטריא קרי ושער הנ' הוא זכירת הברית.
כמו ברית הקשת המראה שגם הגשם שאחרי המבול אינו במקרה אלא בברית, כך זכירת הברית מגלה שאף בארץ אויבים לא הפר בריתו.

118. בחקותי: עליונים ששו ותחתונים עלזו בתוכחה
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 30:28
 
1X
 

117. בהר: אתוון זעירן ואתוון רברבן

פרשת בהר: ההבדל בין שבת בראשית ושבת הארץ ששבת הארץ הוא כמו שבת הגדול שקיים בחיצוניות, כמו ההבדל בין אדרא זוטא לאדרא רבה שנשמות הצדיקים התגלו בה ונקרא חיים, שהאותיות הם גדולות שמכילים את כל העולם ולא קטנות שצריך להצטמצמם לתוכם.

117. בהר: אתוון זעירן ואתוון רברבן
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 30:07
 
1X
 

116. אמור: שבת מועדים וספירה

מנוחת שבת לעומת שמחת המועדים, וספירת העומר כייחוד השכל והזמן

116. אמור: שבת מועדים וספירה
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 25:22
 
1X