129. ואתחנן נחמו: דברו על לב

איכה ישבה בדד מכניסה אותנו אל פנימיות עומק הלב הנקרא מסתרים, שאין חבריה מבינים אותה, וריווח הכניסה אל אותו מקום הוא הנחמה, ככתוב שמחנו כימות עניתנו, שיהא עומק השמחה כמו עומק הכאב, והוספת כפליים על הפסד הגניבה ועל הגניבה עצמה שהוא הכניסה אל המסתרים, ושם כמוס עמדי חתום באוצרותי לליבי גליתי לאברי לא גיליתי סודות המנחמים ומוסיפים בתורה שתחייה את המתים.

129. ואתחנן נחמו: דברו על לב
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 27:49
 
1X
 

128. דברים חזון: דברי יראה

אלה הדברים הוא נגיעת הכל אל עולם הדבר שבו הוא נעשה ממשי בפני האדם ונעשה מסיפורים תוכחות נוראות מעצמו של משה אל עצמות הנפש.
ביאור רגע היות הדבר לאהבה ויראה אמיתיים שהוא הרגע של אלה הדברים.
וענין אבלות החורבן על פי סידור הרב שאין שכיח התעוררות יראה מאליו כמו התעוררות האהבה כי היראה הוא יותר בגלות.
שלא לפחד ממידת היראה, להתפעל ולהתעורר ממנו בהופעתו בחיינו ובצרות ההיסטוריה, ומכך אפשר להעלות אל מידת יראה עליונה בראש השנה.

128. דברים חזון: דברי יראה
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 26:59
 
1X
 

127. מטות מסעי: לא יחל דברו וגלות השכינה

הנדרים הם התורה במקום הפרטי שאין התורה הכללית מגעת אליו
על האדם לקדש את דברי עצמו כלפי עצמו כשם שהוא מקדש את דברי התורה הכלליים כלפי הכלל.
השכינה היא דבר ה', כאשר היא נישאת לשוא הרי זה גלות השכינה, וחורבנה ממש כאשר היא משומשת בפי כל הרשעים לטובתם.

127. מטות מסעי: לא יחל דברו וגלות השכינה
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 30:51
 
1X
 

126. פנחס: מה לעשות כאשר משה רבינו לא יודע

דגמים שונים של פעולת משה במצבי ספק: שאלה מה', חטא, ופנחס.
 
'עד שאתם מידיינים כבר נעשה אדם' – סגולת המעשה להוציא מן הקפאון.
 
דרישת שלום מן השמים לפנחס, הכרה במציאותו בנחת.
 
אחרי המעשה יותר קל לדעת אם היה טוב.
 
בחינה מתמשכת של בחירות יותר ארוכות.

126. פנחס: מה לעשות כאשר משה רבינו לא יודע
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 30:40
 
1X
 

125. בלק – אין כחו אלא בפה או המעשה הוא העיקר

כשיש לאדם כח בפה הוא אינו מדבר מה שמי שאין לו כח מצפה ממנו מאחר ודיבורו אכן פועל בעולם המעשה הוא צריך להתחשב עם מגבלות עולם המעשה ואינו יכול לבקר מבחוץ.
ולאידך כח הפה המשיחי שיכול לדבר על שלימות שאינה בעולם המעשה ולנצח בה את הידיים מאחר והוא מדבר מעולם שיתקיים בשלימות.

125. בלק – אין כחו אלא בפה או המעשה הוא העיקר
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 29:15
 
1X