Tag: יום כיפור

80. ערב יום כיפור תשע”ט

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
80. ערב יום כיפור תשע"ט
/

Identity Curation (English)

קרא עוד »

26. ערב יום כיפור תשע”ח

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
26. ערב יום כיפור תשע"ח
/

לפני הויה תטהרו

קרא עוד »

פרשת מטות מסעי תשעו

לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. [א] חומר ומרכזיות הנדרים והשבועות נתבאר כמה פעמים, להיות יש הבדל בין דיבור אנושי לדיבור אלוהי. ההוא אמר

קרא עוד »

סיכום תשרי תשע”ו

סיכום השנה מתחילה עם פחד גדול, נדרש מאתנו משהו חדש ואחר, מי יודע אם יש בידינו בכלל את הכוח להתקדם למשהו חדש, עם כל החלקים

קרא עוד »

סודות יום כיפור

**סודות יום כיפור ** כחצות ליל, בבית כנסת ריק ואור נרות כל נדרי מצקצק על העמוד, ראיתי משוחחים סביב הבימה, בלחישות עיניים שמעתי, דברי רכילות

קרא עוד »

יום כיפור – סליחה כפשוטו

כמו תמיד, חשוב לזכור פשוטו של מקרא. כל מי שקןרא את טקסט התפלות כפשוטו מבחין שהדויים שאנחנו אומרים אינם איזה התאוננות כמה הרשענו וחטאנו ואשמנו,

קרא עוד »

ערב יום כיפור תשע”ה

אני רוצה להתוודות, יש משהו שמקשה עלי לכתוב משהו מיוחד ליום כיפור, ובכלל לימים האלה. זה מרגיש לי חוזר על עצמו. אני אוהב את הימים

קרא עוד »

יום כיפור תשע”ד

קשקושי יום הכיפורים- לבקשת חברים. איתא בשם הרה”ק מקאצק (אמת ואמונה מח) “תכלית מדת האמת היה לכהן גדול באותו הרגע שעמד לפני ולפנים”. ננסה להסביר

קרא עוד »