שער הכוונות פסח שיעור 12

כוונת אכילת מצה בקטנות וגדלות וסוד ה"א לחמא עניא

בשער הכוונות דרוש ו ודרוש ד

https://drive.google.com/…/1mHHDGGjy5t2V5zD958YYLQmi3k…/view

שער הכוונות פסח שיעור 12
Kavannot Pesach

 
 
00:00 / 1:04:01
 
1X
 

שער הכוונות פסח שיעור 11

ד' מדרגות המוחין של ליל פסח

וכוונת ארבע כוסות

 

 

 

שני מדרגות או"א עילאין וישסו"ת. שכל אחד מהם יש ב' מדרגות קטנות וגדלות הרי 4 מדרגות. וכל אחד מאלה יש בו חו"ב חו"ג הרי 16 מדרגות. וכל אחד מאלה יש במוחין דאבא ומוחין דאמא הרי 32 מדרגות. וכל אחד מאלה יש בו מוח ולבוש הרי 64

ביאור ההבדל בין קטנות א' לקטנות ב

וביאור חילוף אכדטם

ביאור ההבדל בין מצה חכמה ויין בינה

ביאור כוונת אחיזת הכוס, הכוס עצמו, והדיבור והכוונה הנאמר על הכוס

טבלאות להבנת הכוונות

https://drive.google.com/drive/folders/11pt5zQ_f58-Jmfafodin4lELEOpq3aiA

שער הכוונות פסח שיעור 11
Kavannot Pesach

 
 
00:00 / 59:26
 
1X