תגית: רמבם

שמחת השלום בפורים בדברי הרמב"ם

סיום ההלכות בפרטי הדינים המגיעים אל טעם המצוה כתב רבינו בסוף הלכות מגילה (מגילה וחנוכה פרק ב' הלכה י"ז) מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות

קרא עוד »

סוד שמחה של מצוה במשנת הרמב"ם

סיום הלכות בסודות המצוות כידוע דרכו של הרמב"ם לסיים הלכות רבות בענייני אגדה הנוגעים לעניין ההלכה והמקרבים את ההלכה אל טעמה ואל דרך עבודת האמת.

קרא עוד »

קץ סליחה ומחילה

"יום הכיפורים הוא קץ מחילה וסליחה לישראל" (לשון הרמב"ם תשובה ב, ז, וכך נוסח התפלה שלו בנעילה). פירוש מילת קץ בעברית הוא מה שאנו קוראים

קרא עוד »