יום: אוקטובר ב29, 2020

תרח אבינו

העתקה מדיונים ועוד יש לעיין בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר וגו'. אבותיכם פה

קרא עוד »

לוט

לא מצאתי הרבה חידושים, רק בזה הוא באמת דומה לתרח שהאור של אברהם האפיל עליו, כמו שרשי מביא שלכן לא רצה לחזור לבית אברהם כי

קרא עוד »