Tag: משה רבינו

155. זוהר שמות – מרכבת יחזקאל הוא פירוש ואלה שמות

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
155. זוהר שמות - מרכבת יחזקאל הוא פירוש ואלה שמות
/

השיעור היום נתנדב על ידי ידידי הנעלה משומעי השיעור תמידין כסדרן הרה”ח ר’ יואל ווערצבערגר שליט”א הקב”ה ישלם שכרו ויתן חלקו בתורה עם העוסקים בה

קרא עוד »

סוד האושפיזין

סוד האושפיזין. שפעמים יושב יהודי בסוכתו בימי החג והוא בודד, כי כל חברי בית מדרשו יושבים כל אחד בסוכתו עם משפחתו ואין לו עם מי

קרא עוד »

139. זוהר האזינו – דף רפו ע”א עד דף רפז ע”ב

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
139. זוהר האזינו - דף רפו ע"א עד דף רפז ע"ב
/

קריאת מיתת משה בטעמים של פרשת אני ישנה וליבי ער.. קול דודי דופק.. פתחתי אני לדודי.. ודודי חמק עבר.. ביקשתוהו ולא מצאתיהו.. ולא קם נביא

קרא עוד »

130. עקב: גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
130. עקב: גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך
/

דרשת משה בפרשת עקב מול דרשתו בפרשת דברים – פרשת דברים מצדיקה ומחזקת את המעבר מדור המדבר לדור באי הארץ. פרשת עקב מייסרת את יושבי

קרא עוד »

עד דלא ידע ז

עד דלא ידע ז אמרו קדמונים שמן הסימנים על אמיתות התורה שאינה מתעלמת מפגמי הגיבורים שלה. וכי היא מבקרת ורושמת גם את חטאי הצדיקים הגדולים

קרא עוד »

עוד נגע אחד

הורגלנו לקרוא את ההמשך הארוך של שליחת משה אל פרעה ועשרת המכות כדיאלוג מתמשך בין השם לפרעה. כאילו השם מתווכח עם פרעה מי גדול ממי

קרא עוד »

70. דברים תשע”ח

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
70. דברים תשע"ח
/

משה מפי עצמו  

קרא עוד »

46. תצוה זכור תשע”ח

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
46. תצוה זכור תשע"ח
/

ואלה הבגדים  

קרא עוד »

סוד אין מוקדם ומאוחר בתורה

משה רבינו: להתחיל מהאמצע. אמרו רז”ל: “אין מוקדם ומאוחר בתורה”. והבנו את זה תמיד כאומר שאין התורה כתובה דווקא על הסדר כהמשך אחד והיא מצורפת

קרא עוד »