יום: אוקטובר ב24, 2019

לנעוץ סוף התורה לתחילתה

לנעוץ סוף התורה לתחילתה.   ***   ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו הויה פנים אל פנים. לכל האתות והמופתים אשר שלחו הויה

קרא עוד »

אמונת צדיקים

מעשה באברך יקר בנם של קדושים שגדל במקום שלימדו אותו שעיקר הדת להאמין שהרבי הוא צדיק. וכל שנות בחרותו היה הולך אל כל טיש ומתנענע

קרא עוד »

נשמות חול שבת ומועד

אית נשמות של ימות החול, והם אנשי יישוב העולם. הם מרגישים טוב עם החיים, מתפללים בזמן לומדים בזמן שומרים את המצוות וטוב להם. ואית נשמות

קרא עוד »