מועדים

ליל שבת מקץ שבת חנוכה תש”פ

דרשה לשבת אויפרוף של אחי משה מנחם מענדל שליט”א ובר מצוה של אחי יחזקאל שרגא שליט”א חנוכה עניינה לפי פשט המילה ולפי פשט כל הסיפורים

קרא עוד »

זוהר לחנוכה

תוכן עניינים פתח דבר ידועים דברי בני יששכר[1] שאור מצות נר חנוכה הוא מבחינת אור הגנוז ולכן לא נזכר בתורה אלא בדרך גניזה, ואף בספר

קרא עוד »