מחבר: Yitzchok Lowy

נגע צרעת – פשוט וברור

ראו גם מה שנתבאר בשיעור זוהר תזריע מצורע אכתוב מה שנראה האמת וצ”ע שכל המפרשים שראיתי ראשונים וחכמי זמננו הסתבכו בפירושים תמוהים. ואסדר את היסודות

קרא עוד »

רדוקציוניזם הלכתי

[רציתי לכתוב את זה בהמשך למה שמובא להלן על בשעה שהציבור מתפללים, ועל מנייני מרפסת, והנה הזדמנה לי דוגמא הכי חריפה לתופעה, עסקנים מצאו להם

קרא עוד »

יחזקאל פרק ה

יחזקאל ה, א – ד גילוח יחזקאל במורה נבוכים ב, מו שככל זה בנבואה כי לא נראה לו שהשם יעשה את נביאו למגוחך ככה. ואני

קרא עוד »