פרשת אחרי מות – קדושים

שיעורי 5 דקות לפרק

שיעורים בפרשת השבוע וספר הזוהר