Tag: בראשית

שבת בראשית תשע”ו

כל התחלות קשות. כלומר מלאות גבורות. כי להתחיל דבר מחדש היינו לחזור ולשאול את שאלות הלמה, מדוע לדבר על סדר הפרשיות, מה יש לנו מזה,

קרא עוד »

סיכום תשרי תשע”ו

סיכום השנה מתחילה עם פחד גדול, נדרש מאתנו משהו חדש ואחר, מי יודע אם יש בידינו בכלל את הכוח להתקדם למשהו חדש, עם כל החלקים

קרא עוד »
פרשת בראשית
Yitzchok Lowy

שבת בראשית תשעה

אל אלוהי האלוהים, דרשנוך בסידורים בקשנוך במחזורים, התחננו בסליחות בקשנו אחיזה בספרים, עמדנו לפניך בשופרות סובבנוך בלולבים, רקדנו בפניך בספרים ענינו בצומות, די קרענו מעלינו

קרא עוד »