יום: אוקטובר ב18, 2014

פרשת בראשית
Yitzchok Lowy

שבת בראשית תשעה

אל אלוהי האלוהים, דרשנוך בסידורים בקשנוך במחזורים, התחננו בסליחות בקשנו אחיזה בספרים, עמדנו לפניך בשופרות סובבנוך בלולבים, רקדנו בפניך בספרים ענינו בצומות, די קרענו מעלינו

קרא עוד »